Για τον ιδιώτη

null

Εξοικονόμηση κατ' οίκον

Έχοντας υλοποιήσει επιτυχώς πάνω από 70 προγράμματα, διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία ακόμα και στην διεκπεραίωση εξειδικευμένων και δύσκολων έργων.

null

Αντλίες θερμότητας

Εξατομικεύοντας την κάθε εφαρμογή, εγκαθιστούμε τον εξοπλισμό με την εμπειρία που διαθέτουμε δίνοντας λύσεις, ακόμα και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις!

400 ολοκληρωμένες ενεργειακές επιθεωρήσεις

Ενεργειακές επιθεωρήσεις

Οι περισσότερες από 400 Ενεργειακές μας Επιθεωρήσεις εξασφαλίζουν την άριστη και έγκυρη εκτέλεση της ενεργειακής επιθεώρησης για οποιονδήποτε λόγο απαιτείται αυτή!

null

Άδειες λειτουργίας

Αναλαμβάνουμε σύνταξη φακέλων αλλά και όλη τη διαδικασία για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας κάθε επιχείρησης, συντάσσοντας όλες τις απαραίτητες μελέτες και αναλαμβάνοντας την διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών.

null

Φυσικό αέριο

Οι 2000 μελέτες φυσικού αερίου και οι 600 εγκαταστάσεις σε οικιακές, επαγγελματικές και βιομηχανικές εφαρμογές από το 2003 αποτελούν την εγγύηση καλής εκτέλεσης σε οποιαδήποτε εφαρμογή φυσικού αερίου.

null

Φωτοβολταικά

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και τη σχεδίαση του συστήματος στον εκάστοτε χώρο, την κατάθεση των δικαιολογητικών στον ΔΕΔΗΕ, την προμήθεια των υλικών και την πλήρη εγκατάσταση!

null

Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Η ομάδα των μηχανικών μας, διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία έχει εκτελέσει πάρα πολλές τακτοποιήσεις με όλους τους νόμους που έχουν εκδοθεί τα τελευταία χρόνια.