Κατά 13 φορές υψηλότερη σε σχέση με τις χώρες της βόρειας Ευρώπης ήταν τον Ιούλιο η χονδρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών.

Η σύγκριση γίνεται σε σχέση με τις τιμές σε χώρες της βόρειας Ευρώπης.

How To Build A Construction Plan