Η Ζενίθ αποτελεί εξέλιξη της ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ του Νο1 παρόχου φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Η Ζενίθ δημιουργήθηκε το 2017 ως πάροχος Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρικού Ρεύματος. Αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους ολοκληρωμένης ενέργειας στην Ελλάδα.

    Η Γιαννόπουλος Οδυσσέας & Συνεργάτες έχοντας ως κύριο αντικείμενο την ενασχόληση της με την ενέργεια αποτελεί επίσημο συνεργάτη της Ζενίθ. Παρέχονται πληροφορίες για την επιλογή του βέλτιστου πακέτου σύνδεσης Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρικού Ρεύματος προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε πελάτη.