Έργα Δημοσίου

null

ΔΕΥΑ Θέρμης

Η Γιαννόπουλος Οδυσσέας & Συνεργάτες διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία έχει επιλεχθεί ως συνεργάτης – προμηθευτής της ΔΕΥΑ στην συντήρηση των υπέργειων αντλιών των αντλιοστασίων.

null

Δημόσιο

Δημόσια έργα