Η Θέρμη είναι ένας περιαστικός δήμος του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Χαρακτηριστικό του είναι η μεγάλη του έκταση που ανέρχεται σε  385.000 στρέμματα και αποτελείται από 14 οικισμούς.

Η ΔΕΥΑ της Θέρμης καλύπτει τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου οι οποίες λόγω της μεγάλης έκτασης, έχουν ιδιαίτερα μεγάλες απαιτήσεις. Για την κάλυψη των αναγκών υπάρχουν πάνω από 100 αντλιοστάσια. Φυσικά η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των αντλιοστασίων είναι καθοριστικής σημασίας για τις ανάγκες του Δήμου.

Η Γιαννόπουλος Οδυσσέας & Συνεργάτες διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία έχει επιλεχθεί ως συνεργάτης – προμηθευτής της ΔΕΥΑ στην συντήρηση των υπέργειων αντλιών των αντλιοστασίων. Η ταχύτητα , η αξιοπιστία και η μεγάλη εμπειρία της ομάδας μας, αποτέλεσαν ένα καθοριστικό παράγοντα της επιλογής μας σε αυτές τις καίριας σημασίας εργασίες.