Οι χώροι γραφείων αποτελούσαν πάντοτε ένα σύνθετο αντικείμενο για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Οι χώροι αυτοί συνήθως έχουν άνιση κατανομή (μεγάλα – μικρά γραφεία), διαφορετικές ανάγκες κλιματισμού και εξαερισμού με πολύ συχνές μεταβολές αριθμού παρισταμένων ατόμων  (χώροι αναμονής, meeting room, αποθήκες). Επίσης σημαντικό ρόλο παίζει η ανάγκη χαμηλού θορύβου του μηχανολογικού εξοπλισμού. Σε όλα τα παραπάνω, τα τελευταία χρόνια προστέθηκαν και τα ‘’γυάλινα’’ κτίρια  τα οποία εκτόξευσαν τις ανάγκες κλιματισμού αλλά και του εξαερισμού καθώς συνήθως δεν διαθέτουν ούτε παράθυρα.

Η Γιαννόπουλος Οδυσσέας & Συνεργάτες διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία έχουν ολοκληρώσει πολλούς επαγγελματικούς χώρους γραφείων με απόλυτη επιτυχία και λειτουργικότητα. Καταγράφοντας τις εκάστοτε ανάγκες των εταιριών – πελατών μας, σχεδιάζουμε την βέλτιστη οικονομοτεχνικά λύση εξασφαλίζοντας την αξιοπιστία των συστημάτων και την αποτελεσματικότητά τους.