Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Η ενεργειακή επιθεώρηση αποσκοπεί στην εκτίμηση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κτιρίου ανά τελική χρήση (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, φωτισμός ΖΝΧ). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ενεργειακής επιθεώρησης γίνεται η  ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου και εκδίδεται το Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Η έκδοση του ΠΕΑ απαιτείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

– Για κάθε αγοραπωλησία ή ενοικίαση ακινήτου (Κατοικία ή Επαγγελματικός Χώρος).

– Για ένταξη στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον.

– Για την εγκατάσταση ατομικής θέρμανσης φυσικού αερίου σε πολυκατοικία σε περίπτωση που υπάρχει κεντρική θέρμανση.

– Για οποιαδήποτε ανακαίνιση της οποίας ο προϋπολογισμός υπερβαίνει το 25% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι 10ετής εκτός αν γίνει ριζική ανακαίνιση του κτιρίου/ διαμερίσματος οπότε απαιτείται έκδοση νέου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.

Η Γιαννόπουλος Οδυσσέας & Συνεργάτες πάντα πρωτοπόρος στις εξελίξεις και στις εκάστοτε νεότερες ανάγκες της αγοράς ξεκίνησε τις ενεργειακές επιθεωρήσεις από το 2011. Διαθέτοντας Β΄ Τάξης Ενεργειακό Πτυχίο έχουν εκτελεστεί όλων των τύπων οι επιθεωρήσεις (Διαμερίσματα,  Μονοκατοικίες, Επαγγελματικοί Χώροι), δίνοντας βάση της πολυετούς μας εμπειρίας, πάντα τις βέλτιστες προτάσεις εξοικονόμησης και  βελτίωσης του ακινήτου. Η εσφαλμένη εκτέλεση της ενεργειακής επιθεώρησης μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα σε πολλές χρήσεις του πιστοποιητικού, όπως είναι το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον και μειωμένη τιμή πιθανής εκμίσθωσης ή πώλησης του ακινήτου.

Οι περισσότερες από 400 Ενεργειακές μας Επιθεωρήσεις εξασφαλίζουν την άριστη και έγκυρη εκτέλεση της ενεργειακής επιθεώρησης για οποιονδήποτε λόγο απαιτείται αυτή!