Φωτοβολταϊκά

Φωτοβολταϊκά είναι τα συστήματα που μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια. Αποτελούν μια από τις κύριες πηγές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα. Η διαρκής ηλιοφάνεια δημιουργεί μια ιδανική περιοχή για την ανάπτυξη και εφαρμογή των Φ/Β συστημάτων.

Στην Ελλάδα τα Φωτοβολταϊκά συστήματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

  • Φωτοβολταϊκά Αυτοπαραγωγής ενέργειας(net metering): Στην περίπτωση αυτή o τελικός καταναλωτής είναι διασυνδεδεμένος με τον Πάροχο Ηλεκτρικής Ενέργειας και καταναλώνει το ρεύμα που παράγει και εάν υπάρχει περίσσευμα, το δίνει στον πάροχο για να το πάρει πίσω στις περιπτώσεις που η ισχύ του φωτοβολταϊκού δεν επαρκεί. Ο ΔΕΔΔΗΕ  συμψηφίζει το ρεύμα, που παράγουν τα φωτοβολταϊκά, με το ρεύμα που καταναλώνει ο ιδιοκτήτης του φωτοβολταϊκού σε ετήσια βάση,
  • Φωτοβολταϊκά ταρίφας (feed in tariff). Στην συγκεκριμένη περίπτωση το φωτοβολταϊκό διαθέτει τον δικό του ανεξάρτητο μετρητή και ο ΔΕΔΗΕ πληρώνει το ρεύμα που τροφοδοτείται στο δίκτυο με προκαθορισμένη τιμή ανά KWh.

Η Γιαννόπουλος Οδυσσέας & Συνεργάτες προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε μικρά και μεσαία επενδυτικά σχέδια φωτοβολταϊκών συστημάτων στη Βόρεια Ελλάδα. Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και τη σχεδίαση του συστήματος στον εκάστοτε χώρο, την κατάθεση των δικαιολογητικών στον ΔΕΔΗΕ, την προμήθεια των υλικών και την πλήρη εγκατάσταση, διαθέτοντας εμπειρία πολλών ετών σε δύσκολα και περίπλοκα συστήματα.

Τα 40 και πλέον διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα που έχουμε εκτελέσει από το 2010 με ισχύ από 5kw έως 100kw αποτελούν την εγγύηση της αξιόπιστης λύσης που προτείνουμε!