Με τον νόμο Ν.4495/2017 δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι κατέχουν αυθαίρετα κτίσματα ή ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές και πολεοδομικές παραβάσεις, να νομιμοποιήσουν το ακίνητό τους για 30 χρόνια καταβάλλοντας το πρόστιμο αυθαιρέτων που τους αντιστοιχεί. Το κτίρια που μπορούν να ενταχθούν είναι αυτά στα οποία οι πολεοδομικές παραβάσεις έχουν πραγματοποιηθεί έως τις 28/07/2011. Το ύψους του προστίμου εξαρτάται από το εύρος και το είδος της παράβασης καθώς και από το έτος πραγματοποίησης της.

Η νομοθεσία απαγορεύει την μεταβίβαση οποιουδήποτε ακινήτου έχει αυθαίρετες κατασκευές, οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί στον νόμο, ενώ σε περίπτωση καταγγελίας τα πρόστιμα τα οποία προβλέπονται είναι πολύ μεγαλύτερα.

Αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία τακτοποίησης του ακινήτου, από την αυτοψία του χώρου και την συλλογή των δικαιολογητικών και σχεδίων της πολεοδομίας μέχρι την τελική υποβολή των σχεδίων σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο. Η ομάδας των μηχανικών μας, διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία έχει εκτελέσει πάρα πολλές τακτοποιήσεις με όλους τους νόμους που έχουν εκδοθεί τα τελευταία χρόνια.